Tarcica Dąb

http://tarcicekoszalin.pl/wp-content/uploads/2018/09/dab-550x450.jpg
Dąb - Quercus

Charakterystyka

Dąb szypułkowy - nazwa dębu wywodzi się z tego, iż owoce rosną na długich do 8 cm szypułkach. Drzewo osiąga wysokość do50 m i średnicę 1,5-2,0 m. Pień jest prosty, dobrze wyrośnięty, często skręcony i do wysokości 15 m bez gałęzi. Kora jest gruba, głęboko spękana, ciemnoszara. Granica pomiędzy bielem a twardzielą jest bardzo wyraźna, biel ogólnie wąski, barwy żółtawo-białej. Nie jest on odporny na warunki atmosferyczne, dlatego nie ma istotnego znaczenia gospodarczego i oddziela się go przed przeróbką. Twardziel w stanie świeżym - szarożółta, z czasemj est ciemniejsza do barwy jasno-, a następnie ciemnobrązowej. Przyrosty roczne i strefy przyrostu nie są przejrzyste.

Dąb bezszypułkowy - ma pień cylindryczny, sięgający zwykle do wierzchołka, nie tak rozgałęziony, jak u dębu szypułkowego. Kora jest cienka, jasnoszara do żółtawej, z wiekiem łuskowata, płytko spękana. Owoce - mniejsze są osadzone na krótkich szypułkach. Drewno podobne do drewna dębu szypułkowego. Jest wprawdzie częściej wąskosłoiste, drobnosłoistei zalicza się go do wartościowszych. Przy tej samej szerokości przyrostów rocznych drewno dębu bezszypułkowego ma większą masę niż drewno dębu szypułkowego.Przejście strefy drewna wczesnego w późne jest nieco gwałtowniejsze.
Właściwości i cechy obu wymienionych gatunków dębu są bardzo zbliżone.

Rysunek słoisty, prążkowany, z wyraźnymi "lusterkami". Drewno połyskliwe i dekoracyjne. Zapach w stanie świeżym kwaskowaty.

Obróbka mechaniczna: ogólnie dobra, choć zależna od szerokości przyrostów rocznych. Drewno podatne do obróbki płaskiego i obwodowego skrawania. Cienkie elementy drewna przed łączeniem na gwoździe i śruby należy wstępnie nawiercać.

Suszenie: jest przeciętnie dobre. Wykazuje skłonność do pękania i paczenia, dlatego suszenie zaleca się przeprowadzać powoli.

Sklejanie: ogólnie dobre.

Obróbka powierzchni:  jest dobra, daje się bejcować, podatne do obróbki tzw. matowienia; przy lakierowaniu stosować wypełniacze porów, zaleca się również środki światło ochronne.

Trwałość: biel nietrwały, twardziel trwała także w wodzie, odporna na warunki atmosferyczne.

Właściwości fizyczne:  gęstość w stanie suchym - 390-650-930 kg/m3, gęstość przy wilgotności 12-15%- 430-690-960 kg/m3, gęstość po ścięciu - 900-1150 kg/m3, skurcz: wzdłuż włókien - 0,4%, w kierunku promieniowym - 3,5-4,7%, w kierunku stycznym-7,7-10,0%, objętościowy-12,2-15,0%.

Właściwości mechaniczne: wytrzymałość na zginanie statyczne: Quercus robur - 74-88-105 MPa, Quercus petraea - 78-110-117 MPa, moduł sprężystości przy zginaniu statycznym: Quercus robur - 10 000-11700-13 200 MPa, Quercus petraea - 9200-13 000-13500 MPa, wytrzymałość na ściskanie: Quercus robur - 54-61-67 MPa, Quercus petraea - 48-65-70 MPa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien- 50-90-180 MPa, wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien - 2,6-4,0-9,6MPa, udarność - 1-6-16 J/cm2, łupliwość - około 0,4 MPa promieniowo, wytrzymałość na skręcanie - 11-20 MPa, twardość Brinella na płaszczyźnie podłużnej - około 66 MPa, trwałość Brinella na płaszczyźnie poprzecznej- około 34 MPa.

- DREWNO SUSZONE W SUSZARNIACH STEROWANYCH KOMPUTEROWO

- PRZECHOWYWANIE DREWNA W OGRZEWANEJ HALI

- OFERUJEMY DOGODNE GODZINY ODBIORU TARCICY MIĘDZY 7.00 - 20.00

- ZAPEWNIAMY WILGOTNOŚĆ DREWNA 8%-10%

- SEZONOWANIE TARCICY DĘBOWEJ PRZED SUSZENIEM

http://tarcicekoszalin.pl/wp-content/uploads/2018/09/dab_2-450x300.jpg
http://tarcicekoszalin.pl/wp-content/uploads/2018/09/poddeb-450x300.jpg